Fire protection system

Tvrtka FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o., vl. Dario Karimović (u daljnjem tekstu FIRE PROTECTION SYSTEM) pokrenula je i uređuje web stranicu https://fps.hr/ tvrtke FIRE PROTECTION SYSTEM.

Opće odredbe

1. Smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate s prvim vašim korištenjem web stranice https://fps.hr/. Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja molimo vas da ne pristupate web stranici https://fps.hr/ i ne koristite njene sadržaje niti društvene mreže. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezano za ove uvjete korištenja, molimo da se obratite našem Upravnom odboru na kontakt naveden u Impressumu.

2. Izgled i sadržaj web stranice https://fps.hr/ kao i uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno iznova proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web stranice https://fps.hr/ predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene uvjeta korištenja.

3. FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. ima sva prava na sadržaj, tekstove, fotografije portala https://fps.hr/ . Ne dopuštamo korištenje bilo kojeg sadržaja, tekstova niti fotografija s web portala https://fps.hr/ i s društvenih mreža FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.

4. Ne dopuštamo korištenje sadržaja, tekstova i fotografija s portala https://fps.hr/ u komercijalne svrhe., bez prethodne pisane suglasnosti FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. . Korištenjem u komercijalne svrhe smatra se ostvarivanje novčane dobiti neposredno (prodajom, nuđenjem i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrže materijale objavljene na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. ) i posredno (korištenjem sadržaja na internetu na platformi gdje se objavljuju naplatni oglasi i slično, gdje se prikupljaju donacije, pretplata ili naplata sadržaja i slično).

5. Ne dopuštamo bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web stranice https://fps.hr/ drugim korisnicima.

6. Na web portalu https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. ne dopuštamo svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme.

7. Ne dopuštamo neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika web stranice https://fps.hr/ .

8. U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Pravo intelektualnog vlasništva

Na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice https://fps.hr/ snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. . Molimo Vas stoga da se dobro upoznate sa sadržajem ovog dijela uvjeta korištenja kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Upravnom odboru putem kontakta navedenog u Impressumu. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu. Tvrtka FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. osim ako nije drugačije navedeno.

1. Ne dopuštamo korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. .

2. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici https://fps.hr/ i društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. .

3. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. .
4. Ne dopuštamo izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. .

5. Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa web stranice https://fps.hr/ i sa društvenih mreža FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. . Od korisnika u tom slučaju očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice https://fps.hr/ i s društvenih mreža FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. .

6. Korištenjem web stranice https://fps.hr/ svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice https://fps.hr/ time ne stječete pravo korištenja bilo kojeg autorskog djela, žiga, dizajna, patenta (licence) ili drugog prava čiji su nositelji FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. , odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. , a koje je zaštićeno autorskim pravom FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

7. Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima druge oblike korištenja autorskih djela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. nositelj autorskog prava. Na taj način korisnicima se primjerice može dati pravo prerade pojedinih djela odnosno pravo njihove daljnje distribucije, a što bi inače bilo zabranjeno u sklopu Općih pravila iz prvog dijela Uvjeta korištenja. Takva mogućnost korištenja bit će izričito naglašena i ni na koji se način neće pretpostaviti.

Ograničenje odgovornosti za štetu

1. Sadržaji koje korisnici učitaju na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na web stranici https://fps.hr/ i društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. .

2. Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica https://fps.hr/, odnosno svi njezini sadržaji FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

3. Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
– za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na društvenim mrežama sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
– za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice https://fps.hr/, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije i sl.;
– za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici https://fps.hr/ i društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. ;
– za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice https://fps.hr/ , odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
– za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na društvenim mrežama, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
– za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice https://fps.hr/;
– za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, a kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici https://fps.hr/ i na društvenim mrežama FIRE PROTECTION SYSTEM d.o.o. .